POZNAJ

Dowiedz się więcej o naszym projekcie.

WSPIERAJ

Pomóż nam zorganizować tegoroczną edycję Akcji Ukraina, wpłacając darowiznę.

DZIAŁAJ

Dołącz do nas!
Zostań animatorem Akcji Ukraina.

Akcja Ukraina jest projektem realizowanym przez Fundację Indywidualności Otwartych. W miesiącach wakacyjnych, grupy wolontariuszy wyjeżdżają do parafii na Ukrainie, by przeprowadzić tygodniowe rekolekcje, w formie półkolonii, dla mieszkających tam dzieci polskiego pochodzenia. Umożliwiamy dzieciom i młodzieży aktywne, wartościowe. Spędzanie czasu wakacyjnego w miejscu zamieszkania, umacniając tym samym lokalne społeczności.

Od pierwszej edycji Akcji w 1999 roku łączymy zapał i zaangażowanie wolontariuszy z Polski z energią dzieci w parafiach Ukrainy Zachodniej.

Polski Kościół jest pełen mocy młodych ludzi – wolontariuszy z pasją, wiarą i zapałem. Kościół na Ukrainie budują nieduże parafie i społeczności polonijne, silne wiarą ludzi, którzy pomimo 50 lat sowieckich represji zachowali wierność Bogu.

Już ponad 20 lat szukamy tego, co łączy Polskę i Ukrainę – Kościół polski i ukraiński. Razem chcemy rozwijać nasz wspólny potencjał!

Nasza metodyka pracy opiera się na “projektowaniu doświadczeń”. Poprzez animacje, zabawy i liczne zadania dzielimy się z dziećmi naszą wiarą oraz umiejętnościami. Zamiast suchej teorii dajemy im szansę poczucia tego, o czym mówimy, na własnej skórze.

Podczas rekolekcji podkreślamy sukcesy dzieci, to co danego dnia szczególnie je wyróżniało. W tym celu stosujemy odpowiednie narzędzia, np: dzienniczki postanowień, koło uczynków miłosierdzia, dyplomy itd. Motywujemy dzieci prowadząc inspirujące warsztaty, pokazujące atrakcyjną stronę nauki i zdobywania nowych umiejętności. Zajęcia warsztatowe często obejmują obszary naszych zawodowych i naukowych kompetencji, takich jak: automatyka, medycyna, chemia, fizyka czy survival.

Wszystko robimy po to, by ten jeden wyjątkowy tydzień dał energię do działania, przez cały rok, aż do kolejnej edycji Akcji Ukraina.

Program wydarzenia przygotowują wolontariusze w Polsce pod czujnym okiem Liderów – osób dłużej związanych z projektem. Na Ukrainie pracujemy z dziećmi w wieku 8 – 14 lat, które podczas rekolekcji są z nami w ciągu dnia od godziny 9:00 do 19:00, a także młodzieżą po 14. roku życia, którą zachęcamy do włączenia się w tworzenie Akcji Ukraina podczas trwania rekolekcji w roli druhów. Dwukrotnie w ciągu roku organizujemy dla młodzieży Warsztaty Liderskie.

Każdego dnia półkolonii uczestniczymy w konferencji zgłębiającej temat rekolekcji. Następnie, poprzez animacje, warsztaty, zawody i zadania, wprowadzamy słowa z konferencji w czyn.
Podczas rekolekcji pracujemy w 6 grupach. Każda z grup około 12 dzieci, ma swoją tożsamość: nazwę, okrzyk, kolor chust, flagę i jest prowadzona przez dwoje wolontariuszy – animatorów przy wsparciu młodzieży – druhów, Wspólnie jemy posiłki, wykonujemy zadania i bierzemy udział w międzygrupowej rywalizacji.

W 2020. roku organizujemy rekolekcje w 6 parafiach archidiecezji Lwowskiej: Pnikucie, Mościskach, Sąsiadowicach, Łanowicach, Lwowie i Iwano-Frankowsku. 

Przed II wojną światową znacząca część tych ziem należała do Polski. Pomimo przesiedleń i licznych represji ze strony najeźdźców, wciąż są to miejscowości, w których nie brakuje polskich społeczności, skupiających się wokół Kościoła i Domów Polskich. Polskość jest obecna na tamtych ziemiach do dziś, a my staramy się umożliwiać dzieciom kontakt z językiem polskim i polską kulturą, a także wzmacniać poczucie polskiej tożsamości narodowej mieszkających tam Polaków.

W 2019 roku nasz projekt współfinansowany był przez Senat RP, w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku. W ostatniej, rekordowej, edycji Akcji Ukraina wzięło udział ponad 300 dzieci, 71 druhów i 58 animatorów!