Wolontariusze nie ponoszą kosztów udziału w projekcie. Dojazd, powrót, ubezpieczenie, pobyt oraz wyżywienie wolontariuszy na Ukrainie są w całości finansowane z budżetu Akcji. Jedynym co musisz zainwestować jest Twój wolny wakacyjny czas 🙂

Ekipa zakwaterowana jest na Plebanii lub w Domu Polskim. Tam odbywają się wszelkie prace koncepcyjno – przygotowawcze. Na Plebanii panują określone zasady wynikające z tego, że nie jesteśmy jedynymi jej mieszkańcami. Posiłki (śniadania, obiady, kolacje) dla Ekipy i uczestników rekolekcji przygotowywane są przez panie Kucharki.

  • Ukraina nie należy do Unii Europejskiej. Aby przekroczyć granicę koniecznie trzeba zabrać ważny paszport.  (UWAGA! Paszport musi być ważny także w dniu powrotu do kraju)
  • By zostać wolontariuszem konieczne jest podpisanie umowy wolontariackiej z Fundacją Indywidualności Otwartych z siedzibą w Krakowie.
  • Każdy wolontariusz podczas wyjazdu objęty jest ubezpieczeniem grupowym na podstawie umowy podpisanej z polską agencją ubezpieczeniową.

Podobno ktoś kiedyś wyliczył, że przeciętny wiek miliardera na świecie wynosi 63 lata. Na Akcji Ukraina, żeby spełnić miliard dobrych uczynków nie musisz czekać aż do sześćdziesiątki! Dla nas wystarczy, że masz ukończone 18 lat i szczere chęci dzielenia się swoim talentami i radością! Jeśli wiekowo jesteś bliżej wieku miliardera – to właśnie może na Twoje doświadczenie czekamy?! Nie zwlekaj, wejdź na http://www.akcjaukraina.pl/rekrutacja i wypełnij formularz.

Jeśli posiadasz takie doświadczenie – super! Jeśli nie posiadasz – nic straconego!

Animatorami w projekcie zostają: elektrycy, lekarze, farmaceuci, psychologowie, programiści, nauczyciele, teologowie, fizjoterapeuci itd. Jeśli jesteś gotowy podjąć wyzwanie, wystarczy otwartość, zaangażowanie i chęć współpracy – resztą się zajmiemy.

Zadaniem animatorów w Polsce jest przygotowanie programu rekolekcji. Podczas Akcji animatorzy prowadzą:

  • konferencje, aby przekazać przygotowane treści
  • warsztaty, aby pogłębiać treści poruszone na konferencjach
  • inne aktywności mające na celu zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie talentów, osiąganie małych i większych sukcesów, naukę współzawodnictwa,
  • modlitwę i rozważanie Pisma Świętego w dostosowanej dla uczestników formie
  • gry integracyjne, sportowe

 
Podczas Rekolekcji dzieci podzielone są na grupy. Każda z grup prowadzona jest przez dwójkę Animatorów. Ich zadaniem jest stworzenie z kilkunastu zagubionych dzieci drużyny, w której każde z nich znajdzie miejsce dla siebie i która razem będzie chciała podejmować wyzwania, cieszyć się sukcesami i porażkami.

 
W 2020 roku formuła rekolekcji różni się od tej z lat ubiegłych. Będziemy pracować z młodzieżą, w wieku 13 – 18 lat, która do tej pory angażowała się w AU będąc uczestnikami lub pełniąc rolę druhów.

Czas na Akcji Ukraina jest intensywny i mija bardzo szybko. Każdy Animator w swoim tempie dostosowuje się do nowych warunków. Jeśli przygotowania w Polsce przebiegały zgodnie z planem, podczas rekolekcji znajdzie się czas zarówno na ostatnie szlify w programie, modlitwę, integrację i odpoczynek.  Liderzy zawsze dbają o komfort swojej Ekipy, także w tym obszarze.

Podczas rekolekcji żaden dzień nie jest zwyczajny, bo każdy z nich jest częścią Najlepszego Tygodnia w Roku! Ekipa sama planuje przebieg poszczególnych dni, ale najczęściej wygląda on następująco:

Każdy poranek rozpoczynamy od modlitwy z druhami. To moment, kiedy możemy wsłuchać się w Słowo Boże, podziękować za otrzymane dobro i poprosić o to, czego potrzebujemy w danym dniu.Następnie animatorzy wraz z druhami ze swojej grupy omawiają kwestie organizacyjne, a w oddali słychać już radosne, z każdą minutą głośniejsze rozmowy dzieci czekających na rozpoczęcie kolejnego dnia rekolekcji.

Codziennie inny animator wciela się w postać szeryfa, który organizuje i prowadzi zbiórki. Wyposażony jest w dzwonek, którego dźwięk oznacza jedno – wszyscy ustawiają się w swoich grupach i na znak wykrzykują swoje hasło. Po krótkim wprowadzeniu wspólnie jemy śniadanie. W czasie każdego posiłku grupa dyżurująca zajmuje się tym, by na stołach nie zabrakło herbaty i jedzenia.

Z pełnymi brzuchami rozpoczynamy konferencję prowadzoną przez animatorów i druhów. Staramy się, by była ona atrakcyjna i zrozumiała dla dzieci, ponieważ treści podczas niej przekazywane są podstawą do kolejnych aktywności w danym dniu. Następnie uczestniczymy we Mszy Świętej – wspólna Eucharystia jest ważnym elementem naszych rekolekcji. Po Mszy Świętej czas na obiad przygotowany przez wspaniałe panie kucharki. Posiłki rozpoczynamy i kończymy modlitwą.

Popołudnia organizujemy tak, by dzieci mogły wykorzystać wiedzę zdobytą podczas konferencji w praktyce czyli wprowadzić naukę Chrystusa do swojego życia. Dla naszych animatorów nie ma rzeczy niemożliwych – w poprzednich edycjach AU przygotowaliśmy dla nich m.in. park linowy w lesie, wyścigi rydwanów, budowanie latających rakiet i tajemniczych maszyn, warsztaty chemiczne z wybuchającym wulkanem! Ciekawe czym zaskoczą nas tegoroczni animatorzy Pod koniec dnia wspólnie jemy kolację, po której każda z grup spotyka się i podsumowuje go.

Wolne chwile spędzamy na śpiewaniu (każdego roku mamy swoją własną, unikatową piosenkę rekolekcji nawiązującą do ich tematu), tańczeniu (taniec pokoju, taniec chmur) i zabawach (codzienne rozgrywki piłki nożnej, “nóg”, “kamienia”). Jeżeli jesteś ciekawy, co oznaczają te wszystkie dziwne nazwy, koniecznie (u)dziel się i wyjedź z nami na Ukrainę!

Po zrekrutowaniu wolontariuszy rozpoczynają się cykliczne spotkania koncepcyjne Ekipy prowadzone przez Lidera. Wolontariusze spotykają się raz w tygodniu i pracują nad treścią rekolekcji, hasłem przewodnim, warsztatami, aktywnościami dla dzieci, zawodami sportowymi i wszystkim tym, co sprawi, że kolejna edycja AU będzie niepowtarzalna. Spotykamy w systemie rotacyjnym. W jedynym tygodniu odbywa się spotkanie całej 12-osobowej ekipy, a w kolejnym mniejszych grup „zadaniowych” – odpowiedzialnych za konkretne dni rekolekcji.

Co roku organizowane są warsztaty dla wolontariuszy, podczas których  poznajemy się, zdobywamy i rozwijamy kompetencje niezbędne w pracy z dziećmi, uczymy się jak rozmawiać z dziećmi, nawiązywać z nimi relacje, a także jak rozwiązywać sytuacje problemowe.

Jeśli jesteś już zrekrutowanym wolontariuszem projektu Akcja Ukraina, zajrzyj koniecznie do  PODRĘCZNIKA WOLONTARIUSZA z pewnością znajdziesz w nim odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.