Dlaczego potrzebujemy właśnie Ciebie?

Chcesz współtworzyć najlepszy tydzień w roku dla młodzieży na Ukrainie?

Chcesz dzielić się swoją wiarą?

Chcesz zarażać innych swoją pasją lub talentem?

Zostań Wolontariuszem Akcji Ukraina

Akcja Ukraina odbywa się w formie półkolonii dla dzieci polskiego pochodzenia mieszkających na Ukrainie.

W ramach Akcji Ukraina jeździmy do następujących miejscowości: Pnikut, Mościska, Łanowice, Sąsiadowice, Stanisławów i Lwów. Rekolekcje trwają 5 dni i bierze w nich udział lokalna młodzież oraz dzieci, a także Animatorzy z Polski.

Akcja Ukraina to nie tylko możliwość zbudowania wspólnoty z młodzieżą i wspólne pogłębianie relacji z Bogiem. To również doskonała okazja do rozwoju duchowego Animatorów.

Przed wyjazdem realizujemy warsztaty dedykowane dla wszystkich Wolontariuszy, by przygotować ich do tworzenia najlepszego tygodnia w roku.

Stwórz z nami Akcję Ukraina 2021! 

Dowiedz się więcej o Akcji Ukraina

Zobacz krótką relację „Kuriera Galicyjskiego” z rekolekcji w Pnikucie i Mościskach w 2019 roku

Masz pytanie dotyczące rekrutacji?

Pisz do nas śmiało na

au.rekrutacja@indywidualnosci.pl